UPOZORENJE

Nakon posjete web-stranici ContentExchange.me i prilikom svake sljedeće posjete ovoj web-stranici, njezinim poddomenama, widget-ima i korištenjem naših usluga, potvrđujete da se slažete sa svim odredbama i da prihvaćate sljedeće Opće uvjete koji se odnose na sadržaj web-stranice/usluga ContentExchange.me. Ukoliko se ne slažete sa navedenim odredbama, korištenje usluga nije dozvoljeno i morate prekinuti s njihovim korištenjem. Molimo da pažljivo pročitate sljedeće Uvjete.

Zadnja promjena: 24.1.2018.

Opći uvjeti

OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti korištenja web-stranice ContentExchange.me odnose se na Uvjete korištenja usluga ContentExchange.me i predstavljaju pravno obvezujući sporazum između pružatelja i korisnika web-stranice ContentExchange.me.

ZNAČENJE TERMINA

Pružatelj, vlasnik i administrator web-stranice ContentExchange.me je I.R.V. d.o.o., Leskoškova 12, 1000 Ljubljana, Slovenija (u daljnjem tekstu pružatelj, pružatelj sadržaja, pružatelj usluga). Pružatelji internet usluga su pružatelji internet konekcije koju koriste korisnici i pružatelj. Korisnik usluga je svaka osoba koja na bilo koji način koristi web-stranicu ContentExchange.me (u daljnjem tekstu korisnik). Korištenje web-stranice omogućeno je neograničenom broju korisnika koji prihvate usluge pružatelja na način, pod uvjetima i u skladu sa Uvjetima, kao i sa drugim smjernicama pružatelja. Web-stranica (u daljnjem tekstu web-stranica) je web-stranica ContentExchange.me, njezine poddomene i widgeti koji u okviru domene ContentExchange.me omogućavaju korisnicima da koriste određene usluge koje su opisane u nastavku ovog dokumenta. Pružatelj može u svakom trenutku promijeniti naziv domene. Usluge (u daljnjem tekstu Usluge) su sve usluge i sadržaji na web-stranici koje osigurava ContentExchange.

ОPIS web-stranice

ContentExchange.me, uključujući njezine poddomene i widget-e, predstavlja mjesto na kojem korisnici mogu jednostavno pristupiti sadržaju sa interneta, koristiti ga i dijeliti.

DOSTUPNOST web-stranice

Po pravilu, web-stranica je dostupna 24 sata dnevno tijekom svih dana u godini. Pružatelj zadržava pravo da onemogući pristup u kratkom vremenskom razdoblju zbog održavanja i zamjene softvera na web-stranici. Iz razloga koji se odnose na održavanje, pružatelj također zadržava pravo da onemogući pristup web-stranici na duži vremenski period. Pružatelj ne garantira pristup web-stranici u slučaju kvara na mrežama pružatelja internet usluga ili bilo kog drugog poremećaja ili prekida u radu trećih strana (npr. dobavljanja električne energije) i više sile.

UVJETI KORIŠTENJA

Ne postoji starosno ograničenje za korištenje sadržaja postavljenog na web-stranici. Korištenje usluga u nezakonite svrhe nije dozvoljeno. Pristupanjem i korištenjem usluga korisnik se obavezuje da prati smjernice i druga pravila korištenja postavljena na web-stranici ContentExchange.me radi osiguravanja kvalitetnog korištenja usluga.

Usluge prikazuju i sadržaj koji nije vlasništvo pružatelja. Isključivu odgovornost za ovakav sadržaj ima treća strana koja ga čini dostupnim. Pružatelj ne kontrolira materijal i podatke drugih subjekata na web-stranici i stoga ne može biti odgovoran za točnost informacija i eventualnu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja takvih informacija ili njihovog gubitka. Da bi se u potpunosti pridržavao ovih uvjeta, pružatelj zadržava pravo da kontrolira i pregleda svaki takav materijal ili informacije, kao i pravo da briše, premješta ili mjenja bilo koji materijal koji po njegovom mišljenju krši ove Uvjete, ali se ne obavezuje da to učini.

OPĆE PREPORUKE KORISNICIMA

Korisnici moraju koristiti usluge u skladu sa smjernicama i preporukama pružatelja usluga i smjernicama pružatelja internet usluga. Korisnici moraju biti svjesni da je zloupotreba moguća usprkos oprezu i praćenju usluga. Pružatelj usluga obavezan je da obavijesti korisnike o svim promjenama i novitetima na svim mjestima na kojima su postavljene smjernice za korištenje usluga i Uvjeta.

PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

Pružatelj usluga se obavezuje da pažljivo štiti podatke korisnika i koristi ih za potrebe osiguravanja usluga. Osobni podatci korisnika zaštićeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka.

AUTOMATSKO PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

Kada posjećujete web-stranicu ili ste u interakciji sa njom, ContentExchange može koristiti različite tehnologije koje automatski ili pasivno prikupljaju informacije o načinu pristupanja i korištenja usluga (u daljnjem tekstu Informacije o korištenju). Informacije o korištenju mogu obuhvaćati tip pretraživača, operacijski sustav, vrstu uređaja, približnu zemljopisnu lokaciju povezanu sa vašom IP adresom, stranicu kojoj se pristupa, vrijeme, referentni URL i druge informacije koje se obično prenose HTTP zahtjevima. Ovi statistični podatci pružaju nam informacije o korištenju Usluga, na primjer koliko posjetioca posjeti određenu stranicu na kojoj je Usluga instalirana, koliko dugo se zadržavaju na toj stranici, vrstu sadržaja na toj stranici, koje hiperlinkove otvaraju, ako ih ima i što u načelu rade na toj stranici. Informacije o korištenju u načelu nisu identifikacijskog tipa i koristiti će se samo u svrhe opisane u Općim uvjetima. Također automatski prikupljamo adresu internet protokola (u daljnjem tekstu IP) ili druge jedinstvene identifikatore (u daljnjem tekstu Otisak uređaja) za svako računalo, mobilni uređaj, tehnologiju ili drugi uređaj (zajednički u daljnjem tekstu Uređaj) koji koristite za pristup Usluzi.

Prilikom pretraživanja stranica na web-stranici, na računalo korisnika učitavaju se posebne datoteke koje se nazivaju kolačići. Kolačići sadrže podatke koji su potrebni da bi neke aplikacije na web-stranici radile ispravno, a istovremeno omogućavaju lakše korištenje usluga na web-stranici.

Korisnik se u opcijama svog pretraživača može odlučiti dozvoljava li ili ne određenoj web-stranici da koristi kolačiće. Korištenje web-stranica koje zahtjevaju prijavljivanje nije moguće bez korištenja kolačića. Više informacija o kolačićima i njihovoj funkciji dostupno je na web-stranici Kolačići i u uputstvu za korištenje pretraživača.

Korisnik ima mogučnost da zatraži brisanje sakupljenih podataka odnosno zabrani upotrebu tih podataka za profiliranje tako da na email adresu info@irv.si pošalje poruku sa zahtjevom za brisanje podataka ili zabranom njihovog korištenja.

ODRICANJE OD PRAVA

Korisnik mora biti svjestan sljedećeg: web-tehnologije za prijenos i pristup sadržajima nisu 100% pouzdane. Pružatelj sadržaja nije odgovoran u slučaju kvara nastalog zbog pružatelja internet usluga. Pružatelj sadržaja i pružatelj internet usluga nisu odgovorni za prekid u osiguravanju usluga nastalog zbog nepravilnog korištenja ili korisnikovog nedostatka znanja. Korisniku je potrebno odgovarajuće računalo za gledanje video-sadržaja. Pružatelj sadržaja ne može osigurati usluge u slučaju kvara na mreži ugovornih strana, poremećaja u dobavljanju električne energije ili drugih tehničkih poremećaja koji bi privremeno mogli utjecati na osiguravanje usluga. Pružatelj sadržaja nije odgovoran za sadržaj postavljen na web-stranici ContentExchange.me, čiji su autori partneri web-stranice ContentExchange.me. Pružatelj sadržaja zadržava pravo da ukloni svaki neprikladan sadržaj.

KORISNICI SE OBAVEZUJU DA NEĆE

koristiti usluge u komercijalne, nezakonite ili bilo koje druge svrhe osim onih koje su precizirane u Uvjetima; distribuirati autorski materijal ili materijal koji je vlasništvo druge pravne ili fizične osobe; pokušavati da sakupe, prikupe odnosno skladište osobne podatke drugih korisnika; kopirati, skladištiti ili proslijediti djelove sadržaja ili cijeli sadržaj web-stranice na bilo koji način; koristiti kompjuterske kodove, štetne programe ili slične stvari koje mogu uzrokovati smetnje, prekid ili štetu u usluzi, pružatelju usluga i pružateljovog hardwera i softwera, pružatelja internet usluga i telekomunikacijskih uređaja.

PRITUŽBE

Korisnicima se osigurava tehnična potpora i pomoć putem email adrese info@contentexchange.me. Pružatelj sadržaja odgovara na sve eventualne pritužbe i vodi druge postupke sa korisnicima u skladu sa Uvjetima i važećim zakonom Republike Slovenije. Pružatelj sadržaja obavezuje se da odmah rješi sve eventualne tehnične pritužbe odnosno pritužbe vezane za sadržaj. U slučaju opravdanih pritužbi, pružatelj sadržaja uklanja uzroke pritužbe, a u slučaju nepravilnosti pružatelja internet usluga, dostavlja ih pružatelju internet usluga. U slučaju opravdanih pritužbi, pružatelj sadržaja obavezuje se da ih ukloni u razumnom roku i da o tome obavijesti korisnike. Sve pritužbe koje se odnose na rad internet mreže rješava pružatelj internet usluge koji osigurava uslugu korisniku.

KRŠENJE UVJETA

Pružatelj sadržaja zadržava pravo da uskrati pristup sadržaju web-stranice ContentExchange.me korisnicima koji krše Uvjete ili postupaju u suprotnosti sa Uvjetima. Ako korisnik svojim ponašanjem uzrokuje štetu pružatelju usluga ili pružatelju internet usluga, on/ona biti će moralno, materijalno i pravno odgovoran/odgovorna za štetu. O potencijalnom kršenju pravila korištenja web-stranice od strane drugih korisnika možete obavijestiti pružatelja usluga na email adresu info@contentexchange.me, ili pismeno na adresu I.R.V. d.o.o., Leskoškova 12, 1000 Ljubljana.

MODIFIKACIJA I PRESTANAK OSIGURAVANJA NAŠIH USLUGA

Pružatelj zadržava pravo da promjeni i poboljša svoje usluge u bilo kojem trenutku. Pružatelj može dodati ili ukloniti funkcionalnosti ili funkcije i može zaustaviti ili prekinuti servis u potpunosti. Korisnik ima pravo da prestane sa korištenjem usluga u bilo kojem trenutku. Pružatelj u bilo kojem trenutku može prestati sa osiguravanjem usluge korisnicima, dodati ili napraviti nova ograničenja za usluge.

Pružatelj sadržaja obavezuje se da na odgovarajući način obavijesti korisnike o svim promjenama ili modifikacijama Uvjeta korištenja.